Afscheid Klaas Tan per 24 juni 2021!

Na mijn afstuderen in Nijmegen en rondzwervingen door het land koos ik Vierlingsbeek als vestigingsplaats. Op het kantoor van de Nederlandse Maatschappij van Tandheelkunde stond het op de kaart als tandheelkundig noodgebied. Ik liet het idee los om te kiezen voor Rotterdam (mijn geboorteplaats). Dankzij het echtpaar van Dongen kreeg ik een locatie om te praktiseren vanaf 5 juli 1980. Ook heb ik een aantal jaren praktijk gevoerd in Overloon en was ik 15 jaar justitie tandarts voor de toenmalige open inrichting Maashegge.

Graag wil ik  mijn vrouw bedanken. Ze hielp mee de praktijk op te bouwen en gaf daarvoor haar baan op als operatiekamer verpleegkundige. Joke, Sonja, Bianka en Jeanne hebben mij als tandartsassistentes geholpen en ondersteund.

De verhuizing van de Beekstraat naar de Merletgaarde was een mooie belevenis en bracht ook de voordelen van de Beekstraat aan het licht; lekker koel tijdens hittegolven en rustig in vergelijking met de Merletgaarde (voor de tijd van de Corona). Op 1 januari 2019 werd Nancy van Deursen de nieuwe praktijkeigenaar. We spraken af dat ik in twee en een half jaar zou afbouwen met werken. Toch fijn dat het ook zo mocht gebeuren!

Eén van mijn  bijzondere ervaringen was die met een zesjarige jongen. Hij juichte na het horen dat hij een gaatje had. Nadat ik van mijn grote verbazing was bekomen vroeg ik hem om uitleg. Hij vertelde dat hij de enige was in de familie die nog nooit geboord was, en nu hoorde hij er ook bij!!!

Vanwege het Corona gebeuren neem ik via dit schrijven afscheid en wil ik iedereen bedanken die door haar/zijn komst heeft meegeholpen met het bestaan van de praktijk. Er zijn mensen bij die ik zag opgroeien tot volwassenen en anderen bleven vanaf grote afstand naar de praktijk komen. Ik ben blij met deze waardering!

Ik wens u, ook namens mijn vrouw die me altijd steunt, al het goede toe in de toekomst.

 

Met hartelijke groet,

Klaas Tan

Wij als team van de Tandarts in Overloon en Tandartspraktijk Vierlingsbeek willen Klaas hartelijk bedanken voor de mogelijkheid die hij ons geboden heeft zijn praktijk voort te zetten. Wij zullen zijn rustige aanwezigheid zeker missen en wensen hem en zijn vrouw alle gezondheid en rust toe. Tijd voor ontspanning!